Ontruimings- en Brandmeld installatie

Haltronic, alles onder èèn dak

Ontruimigs- en Brandmeld installatie

De nieuwe Nederlandse wet- en regelgeving dwingt eigenaren en gebruikers van een bedrijfspand of een openbaar gebouw tot het installeren van een ontruimings- en/of brandmeldinstallatie.

Het belangrijkste doel van inspecties door een brandweer is te controleren of er afdoende maatregelen zijn getroffen opdat alle aanwezigen bij een calamiteit veilig het gebouw kunnen verlaten. Het beschermen van mensenlevens wordt onder meer bereikt door het installeren van een ontruimingsinstallatie. Overeenkomstig de Nederlandse normen NEN 2575 en NEN 2535, bestaat een ontruimingsinstallatie tenminste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding , een aantal handmelders, brandmelders en alarmgevers met `Slow-whoop` signaal, geïnstalleerd volgens het Programma van Eisen (P.v.E). Haltronic is volledig op de hoogte van deze eisen en kan u hierin deskundig adviseren. Ook de eisen die aan de aanleg van brand -meldinstallaties worden gesteld,zijn de afgelopen jaren op basis van regelgeving aangescherpt.  Haltronic is een certificeert brand detectie bedrijf  als aan onze mede-werkers gesteld.

Het stappenplan ten behoeve van een brand-meldinstallatie ziet er als volgt uit

  • Projecteringseisen
  • Programma van Eisen (P.v.E.)
  • Installeren
  • Opleveren
  • Certificeren

Gemakkelijker kan niet!